Rydding i nærmiljøet

Som bydelsprosjekt i Stavanger Grønn barneby 2002 har Kvaleberg skole organisert rydding i sitt nærmiljø. Alle de 370 elevene deltok.De tok for seg skolegården og nærområdene i rundt en kilometers omkrets.