Mistanke om påsatt brann

Husbrannen på Vatne onsdag 14. februar kan ha vært påsatt.Redningsmannskaper og naboer fryktet en katastrofe da brannen brøtut. Ingen personer ble skadet i brannen.