Stadfestet dom mot 20-årig voldsmann

Gulating lagmannsrett fastholder straffen på tre års fengsel forbrynemannen som blindet en 16-åring på det ene øyet. Den 20 årgamle mannen må også betale erstatning og oppreisning på til sammen285.000 kroner til gutten som er blitt varig blind på det venstreøyet.