Rykket ikke ut

Flere boliger i området rundt Austråttbakken har vært uten vann siden lørdag ettermiddag. Kommunens folk valgte ikke å bruke ressurser i helgen.