Unge går heller på pub

Sviland samfunnshus sliter og vurderer å be kommunen overta. Seks forsamlingshus i bygda er for mye å drive på dugnad, mener styreleder Alf Jan Sjursen.