Barna skal få snakke

Det er viktig at vi ikke gjør barna redde, og lar dem få komme med sine tanker og spørsmål, sier rektor Anndi Lomeland Jacobsen (bildet) ved Madlavoll skole.