Vil forbedre skolehelsetjenesten

Vi gjør oss sannsynligvis skyldig i en gedigen feilprioritering nårvi ikke satser på skolehelsetjenesten, sier ap-politiker JoneHandeland.