Nordsjøtrålerne har lite å hente hos statsråden

Nordsjøtrålerne nekter å godta sine knappe kvoter av sild og makrell.