Bruker over halve trygda til rom

Jeg har ikke snakket ansikt til ansikt med min saksbehandler på sosialkontoret på åtte år.