Nobelt jubileum

For 100 år siden ble det avsatt penger til å hedre en fredsskaper hvert år i all framtid.