Overvåker Kirkegata

Butikkene i Kirkegata finansierer nå ti overvåkingskameraer i kampen mot innbrudd og hærverk, slik Søregata og Nygata har gjort med suksess tidligere.