Ganske grønn

En nesten fersk kvinnelig sivilagronom fra Norges landbrukshøgskoleskal få mer fres på økologisk landbruk i Rogaland.