Idsøe-snacks i bokform

Etter 175 års tjeneste for byfolk, distriktet og god mat harslakterfirmaet A. Idsøe presentert seg med en brukervennlighefteserie.