Sparer 100 mill. på reserve- vann

Stavangers fremtidige reservedrikkevann blir etter alt å dømme 100 millioner kroner billigere, samtidig som man unngår de miljømessig kontroversielle inngrepene under Ullandhaug.