Q-melk fra Gardsmeieriet

Private Jæren Gardsmeieri og søsterbedriften Gausdalmeieriet satser på Q-melk.