Dommarplagar slepp med betinga

Den 63 år gamle sandnesmannen som plaga høgsterettsdommar Magnus Matningsdal julaftan for to år siden, slepp å gå i fengsel.