Trangt på Kannik

Flere elever i Stavangerskolene gir store klasser. På Kannik skole er det 30 elever i ni av 20 klasser. — Elevtallet øker med 10-20 hver høst, sier rektor.