70 innleggelser i døgnet i julen

På sykehuset har det gått i ett. I julehelgen hadde akuttmottaket på SiR i overkant av 70 innleggelser i døgnet.