Byggjer etter Lego-metoden

Selvaag Omsorg, som er eit søsterselskap til Selvaagbygg, er svært interessert i å etablera seg i Sandnes— og Stavanger-området.