Fornøyd med plan for p-hus

Sandnes Næringsforening etterlyser et parkeringshus basert på etterskuddsbetaling i kommunens plan for framtidig parkeringstilbud i sentrum.