Mobbet bort fra Norge

Birgittes fetter kan ikke bevege seg utendørs på Karmøy. Han harmottatt en rekke trusler etter frifinnelsen i 1998.