Helt nødvendige

— Vi er helt avhengige av de utenlandske legene, og det vil vi være i 10 til 20 år framover også.