Pengene ikke det viktigste

Birgittes fetter og foreldrene hans understreker at moralsk oppreisning er vel så viktig som penger i erstatningssaken mot staten.