Tenåringene velger fredag

Austrått idrettslag har gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene ved Høyland ungdomsskole. Det kom inn 326 skjema, og 75 prosent av elevene mente at en ungdomsklubb på Austrått bør ha åpent hver fredag. Flesteparten mente og at en åpningstid mellom 19 og 23.30 er passelig.