Drosjeeieren ble drept natt til søndag

Politiet er nå helt sikre på at drosjesjåføren ble drept natt tilsøndag. Siste sikre observasjon av drosjebilen i bevegelse er kl.23.50 lørdag kveld.
KURDERE: — Ingen konflikter i miljøet