Vil samle reiseliv i Sandnes

En felles reiselivsorganisasjon for Stavanger, Sandnes og Jæren, bør ligge i Sandnes.