Offentlige etater vil samarbeide tettere

Trygdekontoret i Eigersund skal bli «ressurssenter» or trygdekontorene i samtlige fire Dalane-kommuner.