Profitten står i sentrum

De er unge, de er kvinner og de er ansatt i en kjede. De utgjør en stadig større del av de næringsdrivende i Stavanger sentrum, og kontrasten til de etablerte handelsfamiliene i Stavanger er påfallende.