Førebur mogleg straumrasjonering

Sandnes kommune går gjennom kraftbehovet sitt med tanke på ei eventuell straumkrise.