Etterforsking på Kårstø

Poltiet etterforskar nå kva som kan ha skjedd da kontraktsdokument forsvann fra kontoret til Reinholdt og Mala (R&M) på Kårstø.