Må rive hus og fikk bot

Tre søsken tapte saken om rivning av et hus i Sirevåg. I tillegg til saksomkostninger, har de en tvangsmulkt på 120.000 kroner hengende over seg.