Maks 28 elever i hver klasse

De to siste årene har det vært diskusjoner om klassesammenslåing ved Lura skole.