Stavanger bruker minst på undervisningsmateriell

Stavanger bruker bare 844 kroner årlig på undervisningsmateriell til hver elev i grunnskolen. Dette er langt mindre enn andre sammenlignbare kommuner.