Tok eit tak for høyløe og naboskap

SULDAL: Ingemund Kvæstad har fått Norsk Kulturarv sin plakett for restaurering av ei gamal høyløe i heia.