Reiser storm for Risavika

Stavanger Nærings— forening tar til orde for å gjøre Risavika til et internasjonalt transportknutepunkt.