Foreslår sykkelbevoktning

Hver dag stjeles det i gjennomsnitt nesten halvannen sykkel i Sandnes. Hva med en bevoktet sykkelparkering, foreslår en leser.