Kongelig innspurt

Ikke alt var som det skulle da kongeparet gikk i land på Finnesandpå Mosterøy klokken 12.20. Ordfører Jostein Eiane var på plass. Detsamme var biskop og fungerende politimester. Men blomsterbarna JohnAnders Gard og Elin Sørbø syntes åpenbart at noe var feil.