Dominikus vil fjerna kommunegrenser

Tidlegare Ølen-ordførar Dominikus Bjordal er klar på at Ølen, Etne og Vindafjord bør slå seg saman til ein kommune.