Minesøk bak Åmøy

Natos stående minerydderflåte i Nord-Europa gjennomførte i gårminesøk i Ryfylkefjordene bakom Åmøy.