Barnehageprotest i Hå

Heidi Underhaug og dei tre førskulebarna hennar, har i januar halde seg vekke frå open barnehage på Nærbø. I prostest. Også andre naboar i Roskhadle på Nærbø har halde seg heime frå open barnehage.