- Staten umyndiggjør velgerne

Nestleder Odd Arild Kvaløy i Kommunenes Sentralforbund (KS) hevder at staten har tatt et jerngrep på kommunene som truer lokaldemokratiet.