Hinna videregående får brakkebygg

Hinna videregående skole trenger mer plass. Fra høsten av skal en rundt 100 kvadratmeter stor brakke, eller et modulbygg som rektor kaller det, stå klar.