Rådhusteater for salg igjen

Bystyret prøver å selge Rådhusteateret nok en gang. Denne gangen med føringer om at bygget skal huse et Kunstens Hus.