- Au, den biter jo!

For noen av elevene i 6. klasse ved Hana skole var det nok tryggest å bruke håv i jakten på krabbene. De både beit og kløyp, ifølge elevene.