Ønsker nytt budsjettforlik

Arbeiderpartiet ønsker et bredt budsjettforlik i fylket også i år. — Men det betinger at vi får medinnflytelse, sier Jone Handeland.