Reime Prosess vurderer å anke

Jæren tingrett mener at sikringsbassenget hos Reime Prosess var lekk, og at inntil 1500 liter syreholdig væske rant ut i Håelva.