Mot få, men store avdelinger på HiS

Høgskolen står foran en stor omorganisering. Høyskoledirektør Inger Østensjø går inn for at dagens sju avdelinger blir til tre, med en sjef ansatt på åremål.