- Jeg eier 18 hammere

Gården ligger like nedenfor Ullandhaugtårnet, som om det er midt pålandet, men geografisk ligger gården midt i Stavanger kommune.