Dødninghodene smiler i fire farger

Renovasjonen vil at vi skal bli enda litt flinkere til å sortereavfallet. Derfor får vi denne uken en ny type tømmekalender, og etklistremerke til å lime under lokket på spannet for restavfall, somnoen kaller det grå og andre det svarte spannet.