Tunnel-kamp

Tysdag når kampen om miljøtunnelar på nye riksveg 44 mellom Stangeland og Skjæveland sitt klimaks. Bystyret må da avgjera om det framleis vil krevja to kulvertar, eller om det vil bøya av for presset frå kommuneadministrasjonen og Rogaland vegkontor.